Dlaczego leasing

 

Czynsze w leasingu operacyjnym stanowią w całości koszt uzyskania przychodu.

Możliwość korzystania z przedmiotów leasingu bez konieczności ich zakupu.

Prawo do odliczenia 100% podatku VAT od umowy leasingu.

WPŁATA DO LEASINGU zależy od kategorii Klienta określanej z uwzględnieniem podstawowych danych dot. działalności, duży wpływ ma również historia współpracy - jeśli Klient już coś leasingował bądź leasinguje w EFL.

Wpłata początkowa do leasingu kształtuje się min10% - 30max%.

Dla nowych klientów, zwykle z niewielkim wynikiem finansowym  -
wpłata kształtuje się zwykle na poziomie 15-25%.

Okres leasingu: max 60 miesięcy (nowe), 48 miesięcy (używane)

 
W ratach leasingowych zawarte zostaje ubezpieczenie majątkowe sprzętu.

EFL Majątek zapewnia ochronę ubezpieczeniową przedmiotu leasingu od wszystkich ryzyk (ogień i inne zdarzenia, kradzież z włamaniem i rabunek).

Wymagane dokumenty od Klienta,
który jeszcze z EFL nie współpracował:

 

Dokumenty rejestrowe firmy:  • NIP
  • REGON
  • WPIS DO EWIDENCJI/KRS (jeśli w KRS zawarto nr NIP i REGON tylko KRS)
  • dowód osobisty Reprezentanta
  • dokumenty finansowe (PIT za zeszły rok, oświadczenie za bieżący okres)


(NIE CHCEMY ZUSów, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości)

Występowanie straty nie decyduje o braku możliwości zawarcia umowy leasingowej (gdy jest duża zwykle wymaga akceptacji Analityka EFL)

 

Wszelkie decyzje dot. transakcji jeśli są konieczne (duża strata, brak zdolności, zmiana warunków standardowych np. niższa wpłata) wydawane są do 2 dni na podstawie sporządzanej opinii o kliencie (szersze wiadomości dot. działalności otrzymane np. w rozmowie telefonicznej lub w ankiecie).

 

Homepage